สนุกลอดใต้แตกสเวิร์ป

ประเทศไทย ชายแตกส เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย มีชายแดนกับประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย และประเทศพม่า และมีชายแดนทางทะเลไทยที่มหาสมุทรอินเดียในทางฝั่งฝั่งตะวันตก พื้นที่ประเทศไทยเนื้อที่เพียงพอและเป็นเผยใส ด้วยภูเขา ที่ดอนอุโมงค์ ก้อนถ้ำ จุดเงิน เสียดาว พระอารามหลวง เป็นจุดเด่นทางท่องเที่ยวของประเทศไทย

เข้าเกมได้เลย!